Handleiding voor de installatie van uw SSL-Certificaat voor Microsoft Outlook Web Access

Volg deze instructies op om uw SSL-certificaat te installeren op Microsoft Outlook Web Access:

Installeer uw SSL-Certificaat

1. Wanneer u via e-mail het SSL-certificaat heeft ontvangen, moet u het kopiëren en in een text file plakken (met Kladblok of Wordpad). Vervolgens slaat u het bestand op met een .crt extensie. (Inclusief de tags -----BEGIN CERTIFICATE----- en -----END CERTIFICATE-----).

2. Open Internet Information Services Manager (IIS).

3. Open indien nodig Internet Information Services en blader naar de Website waarvoor een certificaat verzoek in behandeling is. Klik met de rechtermuisknop op de website en klik op Eigenschappen.

4. Klik op “Server Certificate” (Server Certificaat) onder het gedeelte “Secure Communications” (Beveiligde Communicatie) in het tabblad Directory Security” (Directory Beveiliging).

5. Klik op Volgende. Kies Process the pending request and install the certificate.” (Verwerk het verzoek in behandeling en installeer het certificaat). Klik op Volgende.

6. Typ het volledige pad en de bestandsnaam van uw .crt bestand (uit stap 1).

7. Controleer de certificaatgegevens en klik op Volgende.

8. Klik op Voltooien.

Uw SSL certificaat toewijzen in Exchange

1. Gebruik de Internet Information Services Manager, en open de Properties” (Eigenschappen) voor de “Exchange Virtual Directory” (Uitwisseling Virtuele Directory).

2. Selecteer het tabblad “Directory Security” (Directory Beveiliging) en klik op “Edit”(Wijzigen) in het gedeelte “Secure Communication” (Beveiligde Communicatie).

3. Vink het selectievakje Require Secure Channel (SSL)” (Beveiligd kanaal (SSL) Vereist) aan in het dialoogvenster “Secure Communication” (Beveiligde Communicatie). U kunt ook het selectievakje Require 128-bit encryption aanvinken. Als u dit doet, kunnen browsers die geen 128-bit versleuteling ondersteunen, geen verbinding met OWA maken.

Wanneer gebruikers nu http://www.ourdomain.com/exchange invoeren, zullen ze de foutmelding “HTTP 403.4 – Forbidden: SSL required Internet Information Services” ontvangen, omdat we OWA zo geconfigureerd hebben dat SSL vereist is. SSL gebruikt het HTTPS protocol, zodat gebruikers de URL moeten invoeren als https://www.yourdomain.com/exchange.