Handleiding voor de installatie van uw SSL-Certificaat voor Microsoft IIS 4.0

Volg de instructies op om uw SSL-certificaat te installeren op Microsoft Internet Information Services 4.0:

Installeer uw SSL-Certificaat

1. Wanneer u via e-mail het SSL-certificaat heeft ontvangen, moet u het kopiëren en in een text file plakken (met Kladblok of Wordpad). Vervolgens slaat u het bestand op met een .crt extensie. (Inclusief de tags -----BEGIN CERTIFICATE----- en -----END CERTIFICATE-----).

2. Ga naar Key Manager.

3. Installeer uw SSL-certificaat (vanaf stap 1) door op de key te klikken in de www-directory en selecteer “Install Key Certificate” (“Installeer Sleutel Certificaat”).

4. Voer het wachtwoord in.

5. Als u om bindings wordt gevraagd, voegt u het IP- en het poortnummer toe.

6. Ga naar het menu Computers en selecteer Commit Changes”. (Wijzigingen vastleggen) Sluit de Key Manager af en kies Yes.

Installeer het Intermediate Certificate (Tussencertificaat)

Ga naar uwy intermediate certificate. Kopieer de inhoud en plak deze in een .crt bestand met behulp van een tekstverwerker.

Met Service Pack 3

Installeer het Intermediate Certificate in uw Internet Explorer door het certificaat te openen en op Install Certificate te klikken.

Met Service Pack 4+

1. Dubbelklik op uw intermediate certificate.

2. Kies “Place all certificates in the following store” (Plaats alle certificaten in de volgende rootstore). Klik op Bladeren.

3. Kies “Show physical stores, Intermediate Certification Authorities and Local Computer.” (Toon fysieke rootstores, Tussenliggende Certificeringsinstanties en Locale computer).

4. Klik op OK, Volgende en Voltooien.

5. Herstart uw server.