Handleiding voor de installatie van uw SSL-certificaat voor Microsoft Exchange 2010.

Volg deze instructies op voor de installatie van uw SSL-certificaat op Microsoft Exchange 2010. Er zijn twee methoden beschikbaar: u kunt uw SSL-certificaat met de Exchange Management Console of met de Exchange Powershell installeren.

Installatie van het Intermediate Certificate (Tussencertificaat)

1. Open uw intermediate certificate. Kopieer de inhoud en plak deze in een .crt bestand met behulp van een tekstverwerker.

2. Start de Microsoft Management Console (via Start > Uitvoeren > MMC).

3. Ga naar Bestand > Module toevoegen/verwijderen

4. Klik op Toevoegen. Selecteer Certificaten en klik op Toevoegen.

5. Selecteer Computeraccount. Klik op Volgende en selecteer De Locale Computer.

6. Klik op Voltooien.

7. Selecteer in de MMC met de rechtermuisknop onder Certificaten Tussenliggende Certificeringsinstanties en ga naar Alle Taken > Importeren.

8. Klik op Bladeren en selecteer uw intermediate certificate (uit stap 1).

9. Klik op Volgende.

Installeer uw SSL-Certificaat met de Exchange Management Console

1. Wanneer u via e-mail het SSL-certificaat heeft ontvangen, moet u het kopiëren en in een text file plakken (met Kladblok of Wordpad). Vervolgens slaat u het bestand op met een .crt extensie. (Inclusief de tags -----BEGIN CERTIFICATE----- en -----END CERTIFICATE-----).

2. Kopieer uw .crt bestand naar de locatie c:\ op uw Exchange Server.

3. Start de Exchange Management Console (via Start > Alle programma’s > Microsoft Exchange 2010).

4. Klik op de link Manage Databases en ga naar “Server Configuration” (Server Configuratie).

5. Selecteer uw certificaat (in het menu in het midden van het scherm) en klik op de link “Complete Pending Request” (Verzoek in Behandeling Voltooien) in het “Actions (Acties) menu.

6. Blader naar uw .crt bestand en klik op Open > “Complete” (Voltooien).

Opmerking: Negeer de mogelijke foutmelding “The source data is corrupted or not properly Base64 encoded." (“De brongegevens zijn beschadigd of niet juist gecodeerd volgens Base64.”)

7. Ga terug naar de Exchange Management Console, klik met de rechtermuisknop op het nieuwe certificaat en kies “Assign Services to Certificate”. (Diensten aan certificaat toewijzen.)

8. Selecteer uw server in de lijst en klik op Volgende.

9. Selecteer de diensten die u wilt beveiligen met uw SSL.certificaat.

Installeer uw SSL-Certificaat met de Exchange Powershell

1. Start de Exchange Powershell.

2. Laat het volgende commando uitvoeren:

Import-ExchangeCertificate -FileData ([Byte[]]$(Get-Content -Path c:\your_domain_name.crt -Encoding byte -ReadCount 0)) | Enable-ExchangeCertificate -Services "IIS,POP,IMAP,SMTP"

Specificeer het pad naar uw SSL-certificaat na “-Path” en kies de diensten die u wilt beveiligen na “-Services”.