Handleiding voor de installatie van uw SSL-Certificaat voor Microsoft Exchange 2007

Volg deze instructies op om uw SSL-certificaat op Microsoft Exchange 2007 te installeren:

Installeer het Intermediate Certificate (Tussencertificaat)

1. Open uw intermediate certificate. Kopieer de inhoud en plak deze in een .crt bestand met behulp van een tekstverwerker.

2. Start de Microsoft Management Console (via Start > Uitvoeren > MMC).

3. Ga naar Bestand > Module toevoegen/verwijderen.

4. Klik op Toevoegen. Selecteer Certificaten en klik op Toevoegen.

5. Selecteer Computeraccount. Klik op Volgende en selecteer De Locale Computer

6. Klik op Voltooien.

7. Selecteer in de MMC met de rechtermuisknop onder Certificaten Tussenliggende Certificeringsinstanties en ga naar Alle Taken > Importeren.

8. Klik op Bladeren en selecteer uw intermediate certificate (uit stap 1).

9. Klik op Volgende.

Installeer uw SSL-Certificaat

1. Wanneer u via e-mail het SSL-certificaat heeft ontvangen, moet u het kopiëren en in een text file plakken (met Kladblok of Wordpad). Vervolgens slaat u het bestand op met een .crt extensie. (Inclusief de tags -----BEGIN CERTIFICATE----- en -----END CERTIFICATE-----).

2. Kopieer uw .crt bestand naar de locatie c:\ op uw Exchange Server.

3. Start de Exchange Management Shell op (via Start > Alle programma’s > Microsoft Exchange Server 2007).

4. Voer deze commando’s uit (wijzig de certificate_name.crt):

Import-ExchangeCertificate -Path C:\certificate_name.crt

Enable-ExchangeCertificate -Services "SMTP, IMAP, POP, IIS"

De Services optie kan iedere combinatie zijn van: IMAP, POP, UM, IIS en SMTP.

5. Controleer of uw certificaat is ingeschakeld met de opdrachtregel:

Get-ExchangeCertificate -DomainName yourdomainname

6. Als gevolg van het hierboven ingevoerde commando, zou u de certificaat duimafdruk, de dienstenlijst en de naam van uw certificaat bestand moeten zien. Als het certificaat niet goed is ingeschakeld, kunt u het gewijzigde Enable commando opnieuw laten uitvoeren met de certificaat duimafdruk:

Enable-ExchangeCertificate -Thumbprint [paste thumbprint here] -Services "SMTP, IMAP, POP, IIS"

(de [thumprintSSL] dient te worden aangegeven tussen haakjes te worden gehouden door uw Powershell console)

7. Herstart uw server.

8. Test uw certificaat door verbinding te maken met IE, Outlook of ActiveSync.