Handleiding voor de installatie van uw SSL Certificaat voor Apache

Volg dan deze instructies op om uw SSL-certificaat op Apache te installeren.

1. Wanneer u via e-mail het SSL-certificaat heeft ontvangen, moet u het kopiëren en in een text file plakken (met Kladblok of Wordpad). Vervolgens slaat u het bestand op met een .crt extensie. (Inclusief de tags -----BEGIN CERTIFICATE----- en -----END CERTIFICATE-----).

2. Download uw Intermediate Certificate. Kopieer en plak de inhoud in een tekstbestand met een .crt extensie.

3. Kopieer de twee bestanden naar de locatie op uw server waar u uw certificaat en sleutelbestanden heeft opgeslagen. Zorg ervoor dat de directory alleen gelezen kan worden door de root gebruiker.

4. Zoek uw Apache config bestand (dit is voor iedere server verschillend). Dit bestand bevindt zich meestal op de locatie /etc/httpd. Het bestand heet meestal httpd.conf.

5. Zoek de <VirtualHost> blokken in httpd.conf. Als uw site zowel toegankelijk moet zijn via https en http, heeft een virtuele host nodig voor ieder verbindingstype. Maak een kopie van de bestaande onbeveiligde virtuele host en configureer deze voor SSL. Configureer de bestaande virtuele host in het geval u alleen een beveiligde toegang nodig heeft voor uw website.

6. Configureer het <Virtualhost> blok voor de site waarvoor SSL is ingeschakeld.

<VirtualHost 192.168.0.1:443>
DocumentRoot /var/www/html2
ServerName www.yourdomain.com
SSLEngine on
SSLCertificateFile /path/to/your_domain_name.crt
SSLCertificateKeyFile /path/to/your_private.key
SSLCertificateChainFile /path/to/intermediate_certificate.crt
</VirtualHost>

7. Test uw Apache configuratie voordat u opnieuw opstart door apachectl configtest te typen.

8. Herstart Apache !

apachectl stop
apachectl start

Opmerking: Als Apache niet start als SSL in ingeschakeld, probeer dan "apachectl startssl" in plaats van "apachectl start". Als dit werkt, raden wij u aan om de apache opstart configuratie aan te passen door SSL support op te nemen in het reguliere "apachectl start" commando.