Een Certificate Signing Request aanmaken voor Tomcat

Er zijn twee methoden om een Certificate Signing Request (CSR) te genereren met TomCat.

Kies de methode die u het meest aanspreekt:

Maak een CSR aan met onze Keytool Command-Line CSR Generator

1. Start Keytool.

2. Bespaar uzelf een hoop tijd en typewerk door onze keytool Command-Line CSR Generator te gebruiken om uw opdrachtregel te genereren.

3. Kopieer/plak deze opdrachtregel in Keytool en uw CSR wordt opgeslagen in SSL247CSR.csr.

4. Open het bestand met Kladblok of Wordpad en kopieer de gehele inhoud (inclusief tags -----BEGIN CERTIFICATE----- et -----END CERTIFICATE-----) en plak deze in ons bestelformulier.

Een CSR aanmaken met JDK 1.4

Om een CSR voor Tomcat 4 te genereren zult u JDK 1.4 of hoger moeten downloaden.

1. Creëer met het volgende commando een certificate keystore en een private key:

$JAVA_HOME\bin>keytool -genkey -alias youralias -keyalg RSA -keystore yourkeystore

Opmerking: Vervang $JAVA_HOME door het pad naar de locatie van uw Java Installatie (voor Windows, verander het pad in \Program Files\Java\[javaversionhere]\bin).

2. Specificeer het wachtwoord (met een lengte van minstens 6 tekens dat u MOET onthouden).

3. Voer de volgende informatie in:

Wat is uw voor- en achternaam? Deze moet precies overeenkomen met de te beveiligen URL – meestal is dit uw volledig gekwalificeerde domeinnaam (bijvoorbeeld devel.ssl247.co.uk of mail.devel.ssl247.co.uk ). Onthoud de www. Dit is belangrijk – als u een https://www.yoursite.com moet beveiligen moet u die toevoegen maar wanneer u een https://yoursite.com moet beveiligen moet u die weglaten.

Wat is de naam van uw organisatie afdeling? De naam van uw afdeling binnen de organisatie (bijvoorbeeld “IT” of “Webbeheer”, soms wordt deze informatie weggelaten).

Wat is uw bedrijfs- of organisatienaam? – De wettelijk vastgelegde bedrijfs- of organisatienaam, inclusief de rechtsvorm, bijvoorbeeld B.V., N.V. etc.

Wat is de naam van uw Vestigingsplaats? De vestigingsplaats van uw bedrijf of organisatie.

Wat is de naam van uw Vestigingsprovincie? De vestigingsprovincie van uw organisatie.

Wat is de tweeletterige landcode van deze afdeling? Klik hier om voor dit veld de officiële lijst van ISO landcodes te openen.

Zijn CN=www.mydomain.com, OU=IT, O=SSL247,ST=London, C=GB juist? Typ “Yes” in als de informatie klopt, anders “No”.

4. Voer het “key password” (sleutelwachtwoord) in voor youralias. Druk op ENTER als dit gelijk is aan het keystore-wachtwoord).

5. Maak door middel van het volgende commando het Certificate Signing Request bestand aan:

$JAVA_HOME\bin>keytool -certreq -keyalg RSA -alias youralias -file certreq.csr -keystore yourkeystore

Voer het keystore-wachtwoord in.

6. Het bestand certreq.txt wordt nu gegenereerd – dit bestand kan in de website worden ingevoerd. Voeg deze tags toe:

-----BEGIN NEW CERTIFICATE REQUEST-----

-----END NEW CERTIFICATE REQUEST-----