Een Certificate Signing Request aanmaken voor Microsoft IIS 4.0

Voer de volgende stappen uit voor het aanmaken van een CSR voor Microsoft Internet Information Services (IIS) 4.0:

  1. Open Internet Information Services 4 (IIS)
  2. Open de Key Manager
  3. Vul de velden “Organization (O)” (Organisatie (O) ) , “Organizational Unit (OU)” (Organisatie Afdelingen (OA) ) en “Common Name” (Algemene Naam) in (Volledig Gekwalificeerde Domeinnaam – www.yourdomain.com). Deze MOET gelijk zijn aan de webserver DNS-Naam.

Klik op Volgende.

    1. a

    1. Selecteer de naam van het bestand en het pad waar het wordt opgeslagen. (Normaal gesproken worden als opslaglocatie de harde schijf root of het Bureaublad aanbevolen).

b

Klik op Volgende en de Wizard sluit.

Het bestand kan nu worden verzonden via de website.