Een Certificate Signing Request aanmaken voor Microsoft Exchange 2010

Kies een van de volgende methoden om een CSR te genereren voor Microsoft Exchange 2010.

U kunt een CSR genereren met behulp van de Exchange Management Console of de Exchange Management Shell. Kies de methode die u het meest aanspreekt:

Een CSR aanmaken met de “New Exchange Certificate” (Nieuw Uitwisselingscertificaat) Wizard

  1. 1. Start de Exchange Management Console op (via Start >Alle Programma’s > Microsoft Exchange 2010)

2. Klik op Manage Databases.

3. Selecteer Server Configuration” (Server Configuratie) in het linkermenu en “New Exchange Certificate” (Nieuw Uitwisselingscertificaat) in het rechtermenu.

4. U kunt een willekeurige gebruiksvriendelijke naam invoeren die u helpt om dit certificaat te onthouden.

5. Vink het vakje onder “Domain Scope” (Domein Toepassingsgebied) alleen aan als u een CSR voor een Wildcard SSL-certificaat wilt aanmaken.

6. Selecteer in het “Exchange Configuration menu” (Uitwisseling Configuratie Menu) de diensten die u van plan bent om beveiligd uit te laten voeren.

7. Voeg de domeinen toe die u wilt beveiligen. Deze moeten precies overeenkomen met de te beveiligen URL –– meestal is dit uw volledig gekwalificeerde domeinnaam (bijvoorbeeld devel.ssl247.co.uk of mail.devel.ssl247.co.uk ). Onthoud de www. Dit is belangrijk – als u een https://www.yoursite.com moet beveiligen moet u die toevoegen maar wanneer u een https://yoursite.com moet beveiligen moet u die weglaten.

8. Voer de volgende informatie in:

Organisatie – De wettelijk vastgelegde bedrijfs- of organisatienaam, inclusief de rechtsvorm, bijvoorbeeld N.V., B.V., firma etc.

Organisatie afdeling - De naam van uw afdeling (bijvoorbeeld “IT” of “Webbeheer”, soms wordt deze informatie weggelaten).

Land/Regio- Klik hier om de officiële lijst met ISO landcodes te openen.

Vestigingsprovincie - De vestigingsprovincie van uw organisatie.

9. Klik op Browse om uw CSR op te slaan op uw computer als een .req bestand.

10. Open het bestand met wordpad/kladblok, kopieer de hele bestandsinhoud, inclusief de BEGIN en END tags en plak deze in het SSL247 Certificaat bestelformulier.

Een CSR aanmaken met de Exchange Management Shell

1. Start de Exchange Management Shell (via Start > Alle programma’s > Microsoft Exchange 2010).

2. Bespaar uzelf een hoop tijd en typewerk door gebruik te maken van onze Exchange 2010 Command-Line CSR Generator voor het genereren van uw opdrachtregel of om de originele opdrachtregel aan te passen met uw gegevens.

De originele opdrachtregel is Set-Content -path c:\SSL247CSR.csr -Value (New-ExchangeCertificate -GenerateRequest -KeySize 2048 -SubjectName "c=YourCountry, s=YourState, l=YourCity, o=YourOrganisation, ou=YourOrganisationalUnit, cn=YourDomain" -DomainName SANDomains -PrivateKeyExportable $True)

Voorbeeld: Set-Content -path c:\SSL247CSR.csr -Value (New-ExchangeCertificate -GenerateRequest -KeySize 2048 -SubjectName "c=GB, s=LONDON, l=LONDON, o=SSL247 LIMITED, ou=IT, cn=www.ssl247.co.uk" -DomainName mail.ssl247.co.uk, web.ssl247.co.uk -PrivateKeyExportable $True)

Opmerking: Het land moet worden ingevuld met de tweeletterige ISO-landcode (lijst). De bedrijfsnaam is de wettelijk vastgelegde bedrijfs- of organisatienaam (inclusief de rechtsvorm, bijvoorbeeld B.V., N.V. etc.). De eerste domeinnaam is opgenomen in “-Subject Name” na “cn=”. Extra domeinnamen worden toegevoegd na de ‘ DomainName parameter met komma’s ertussen.

3. Nadat u dit commando heeft laten uitvoeren, wordt uw CSR bestand weergegeven in de management Shell. (of u vindt het hier: c:\SSL247CSR.csr). Open het bestand met Kladblok of Word, kopieer de volledige inhoud inclusief de BEGIN en END tags en plak deze in het SSL247 Certificaat bestelformulier.