Een Certificate Signing Request aanmaken voor Microsoft Exchange 2007

Voer de volgende stappen uit om een CSR voor Microsoft Exchange 2007 te genereren:

Een CSR aanmaken met de Exchange Management Shell

1. Start de Exchange Management Shell.

2. Bespaar uzelf een hoop tijd en typewerk door gebruik te maken van onze Exchange 2007 Command-Line CSR Generator voor het genereren van uw opdrachtregel of om de originele opdrachtregel aan te passen met uw gegevens.

De originele opdrachtregel is New-ExchangeCertificate -GenerateRequest -Path c:\SSL247CSR.txt -SubjectName "c=YourCountry, l=YourCity, s=YourState, o=YourCompany, cn=YourDomain", -DomainName SANDomains -PrivateKeyExportable:$True

Voorbeeld: New-ExchangeCertificate -GenerateRequest -Path c:\SSL247CSR.txt -SubjectName "c=GB, l=LONDON, s=LONDON, o=SSL247 LIMITED, cn=www.ssl247.co.uk", -DomainName mail.ssl247.co.uk, web.ssl247.co.uk -PrivateKeyExportable:$True

Opmerking: Het land moet worden ingevuld met de tweeletterige ISO-landcode (lijst). De bedrijfsnaam is de wettelijk vastgelegde bedrijfs- of organisatienaam (inclusief de rechtsvorm, bijvoorbeeld B.V., N.V. Firma etc.). De eerste domeinnaam is opgenomen in “-Subject Name” na “cn=”. Extra domeinnamen worden toegevoegd na de ‘ DomainName parameter met komma’s ertussen.

(Onderwerp Naam - DomainName parameter)

3. Nadat u dit commando heeft laten uitvoeren, wordt uw CSR bestand weergegeven in de management Shell. (of u vindt het hier: c:\SSL247CSR.txt). Kopieer de volledige inhoud, inclusief de BEGIN en END tags en plak deze in het SSL247 Certificaat bestelformulier.