Juridisch: Verkoopvoorwaarden

Deze website is in eigendom en beheer van SSL247 Ltd (de “Website”). SSL247 Ltd beheerd de Website als een service voor haar bezoekers, die onderhevig zijn aan de volgende voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Website ("Gebruiksvoorwaarden"). Als u gebruik maakt van de Website, accepteert u de Gebruiksvoorwaarden; als u niet instemt met de Gebruiksvoorwaarden, mag u de Website niet gebruiken. SSL247 Ltd behoudt het recht voor om de inhoud op de Website en deze Gebruiksvoorwaarden periodiek zonder voorafgaande mededeling te wijzigen.

Gebruik van de inhoud op de Website

U mag de inhoud van de Website met in achtneming van de volgende voorwaarden bekijken, downloaden en afdrukken: de inhoud mag alleen worden gebruikt voor informatiedoeleinden; en (b) de inhoud mag op geen enkele wijze worden veranderd of gemodificeerd.

U mag de inhoud, behalve als er uitdrukkelijk toestemming is gegeven, niet opnieuw publiceren, distribueren, afgeleide werken eruit voorbereiden, of op andere wijze gebruiken.

U mag geen frame of frame-technieken gebruiken om een handelsmerk, logo of andere informatie met betrekking tot eigendom (inclusief afbeeldingen, tekst, pagina lay-out, of formulier) van SSL247 Ltd insluiten zonder de geschreven toestemming van SSL247 Ltd. U mag geen metatags of andere “verborgen teksten” gebruiken met de naam SSL247 Ltd of andere handelsmerken zonder de geschreven toestemming van SSL247 Ltd. U mag geen logo van SSL247 Ltd, of ander graphic of handelsmerk in eigendom als onderdeel van de link gebruiken zonder uitdrukkelijk geschreven toestemming.

U krijgt geen eigendomsrechten op inhoud in de Website. Elk niet-geautoriseerd gebruik beëindigd de toestemming of licentie verkregen van SSl247 Ltd.

Recensies, opmerkingen, communicatie, en andere inhoud

U kunt opmerkingen indienen en andere inhoud opsturen zolang de inhoud niet obsceen, illegaal, bedreigend, of lasterlijk is, en zolang de inhoud geen inbreuk maakt op de privacy of het intellectuele eigendom schendt van een derde partij. Bovendien mag dergelijke inhoud geen softwarevirussen, massa mailings, kettingbrieven, of enige andere vorm van “spam” bevatten.

U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich niet voordoen als een ander persoon of entiteit, of op andere wijze misleiden met betrekking tot de bron van de informatie.

Door de informative in te dienen, geeft u SSL247 Ltd het niet-exclusieve, royalty-vrije, permanente, niet herroepbaar, en volledig sublicentieerbaar recht om dergelijke inhoud over de hele wereld in elke media opnieuw te produceren, gebruiken, modificeren, publiceren, aan te passen, vertalen, afgeleide werken ervan te creëren, distribueren en weer te geven. Door informatie in te dienen, vertegenwoordig u en garandeert u dat de inhoud ervan accurat is; u de inhoud in eigendom hebt dan wel toestemming hebt om de inhoud te gebruiken die u indient; en dat het gebruik van de inhoud geen schade veroorzaakt bij personen of organisatie.

Producten en services aangeboden door SSL247 Ltd op de Website

SSL247 Ltd biedt op de Website producten en services aan. Als u zich inschrijft om een product of service van SSL247 Ltd op de Website af te nemen, accepteert u de specifieke overeenkomst van toepassing op dat product of service. U gebruik van een dergelijk product of service aangeboden op de Website valt onder de voorwaarden in de overeenkomst voor dat product of service. Tenzij aangegeven in die overeenkomst, garandeert SSL247 niet dat productbeschrijvingen of inhoud op deze website accuraat, actueel, betrouwbaar, volledig of foutvrij is.

Handelsmerken

SSL247 en het puntenmatrix padlockapparaat zijn een geregistreerd handelsmerk van SSL247 Ltd. Alle andere handelsmerken op deze Website zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Websites en informatie van derde partijen

De Website kan voorzien in hyperlinks naar websites van derde partijen of toegang tot inhoud van derde partijen. SSL247 Ltd heeft geen controle, beaamt niet, of garandeerd niet de inhoud aangetroffen op dergelijke websites. U stemt ermee in dat SSL247 Ltd niet verantwoordelijk is voor de inhoud, geassocieerde links, bronnen of services geassocieerd met een website van een derde partij. Tevens stemt u ermee in dat SSL247 Ltd niet verantwoordelijk zal worden gehouden voor verlies of schade van welke soort dan ook geassocieerd met uw gebruik dan inhoud van een derde partij. Links en toegang tot deze websites zijn er alleen voor uw gemak.

Disclaimer

Tenzijn uitdrukkelijk vermeld in een overeenkomst tussen u en SSL247 Ltd, wordt alle inhoud, services, producten en software op deze Website geleverd "zoals het is", zonder garantie van welke soort dan ook, nog uitdrukkelijk of geïmpliceerd. SSL247 Ltd en haar leveranciers en uitgevers van licenties wijze alle garanties, uitgedrukt of geïmpliceerd, inclusief, en zonder beperking, die met betrekking tot verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, en niet-schending af. U alleen bent verantwoordelijk voor de geschiktheid van de Website, de inhoud ervan, en de producten en diensten aangeboden door SSL247 Ltd op de Website voor u door u bedoelde gebruik en toepassing. SSL247 Ltd garandeert niet dat de Website, de inhoud ervan, of de producten en services die het aanbiedt op de Website voldoen aan uw vereisten. Onderhevig aan de voorwaarden van elke overeenkomst tussen u en SSL247 Ltd, zijn SSL247 Ltd, haar leveranciers en uitgevers van licenties niet verantwoordelijk voor directe, indirecte, speciale, gevolg-, incidentele of strafrechtelijke schade, zelfs niet als SSL247 Ltd, haar leveranciers of uitgevers van licenties werden geadviseerd over de mogelijkheid van schade. Sommige landen hebben wetten die beperkingen op geïmpliceerde garanties of het uitsluiten of beperken van bepaalde schade niet toestaan. Als deze wetten van toepassing zijn op u, zijn een aantal of alle bovenstaande disclaimers, uitsluitingen, of beperkingen niet van toepassing op u, en heeft u misschien extra rechten.

Schadeloosstelling

U stemt ermee in om SSL247 Ltd, haar medewerkers, advocaten, en vertegenwoordigers ("Schadeloosgestelden") te verdedigen tegen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van claims, uitgaven, aansprakelijkheid, verliezen, kosten, en schade, inclusief redelijke juridische kosten, die de Schadeloosgestelden kunnen oplopen (i) in relatie met uw gebruik van de Website of website waar een hyperlink naar wees, of (ii) als gevolg dan de inhoud die u levert.

Privacyverklaring

SSL247 Ltd heeft deze privacyverklaring opgesteld om onze onwrikbare toewijding aan privacy te tonen. In het volgende wordt uitleg gegeven over de wijze waarop wij informatie verzamelen en verspreiden voor onze Website.

Wij kunnen uw IP-adres gebruiken om problemen vast te stellen met onze server, en om onze Website te beheren. Uw IP-adres wordt gebruikt om brede demografische informatie te verzamelen. Logbestanden noch andere informatie die door ons werd verzameld, wordt niet gedeeld met derde partijen met uitzondering van informatie die van vitaal belang is voor het leveren van een SSL-certificaat van onze leveranciers.

Onze Website kan cookies gebruiken om inhoud te leveren die specifiek gericht is op uw interesses, en om uw wachtwoord op te slaan zodat u het niet elke keer hoeft in te voeren als u onze Website bezoekt. Wij kunnen ook cookies gebruiken om patronen van activiteiten van gebruikers op de Website proberen te begrijpen, en om nieuwe en terugkerende bezoekers te identificeren.

Als er registratie- of inschrijvingsmogelijkheden of andere formulieren zijn, kan de Website aan gebruikers verzoeken om ons contactinformatie te geven (zoals hun naam of e-mailadres), en demografische informatie (zoals hun postcode, leeftijd of inkomensniveau). De contactinformatie van de klant wordt gebruikt om contact op te nemen wanneer nodig. Gebruikers kunnen zich afmelden als geen toekomstige mailings meer willen ontvangen. Demografische en profieldata kunnen ook worden verzameld. Wij kunnen deze data gebruiken om de ervaringen van de bezoeker op onze Website aan te passen. We laten ze inhoud zien waarvan wij denken dat ze daar in geïnteresseerd zijn, en de inhoud te tonen al naargelang hun voorkeuren.

Er kunnen ook formulieren zijn namens partners als er speciale aanbiedingen zijn, of kortingen worden gegeven op services voor onze bezoekers. Informatie verzameld in deze formulieren wordt niet gebruikt door onze Website voor andere doeleinden dan het leveren van de betreffende service. Onze Website is niet verantwoordelijk voor het privacy-beleid van de partners op onze Website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy-beleid of de inhoud van dergelijke websites.

Abonnementovereenkomst

Door u in te schrijven voor een SSL-certificaat van SSL247 Ltd, erkent u dat u instemt met de leveringsvoorwaarden voor dat specifieke product van die resepctievelijke CA (certificeringsautoriteit), met name van, maar niet beperkt tot:

FreeSSL, RapidSSL, GlobalSign, GeoTrust, Symantec en Thawte.

Abonnementovereenkomsten worden alleen als referentie weergegeven – ze zijn op het moment van publicatie correct, maar zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande mededeling. Neem contact op met SSL247 om te controleren of u toegang hebt tot de nieuwste voorwaarden.

FreeSSL & RapidSSL (inclusief RapidSSL ‘PRO’ certificaten):

http://www.rapidssl.com/legal/

GeoTrust

https://www.geotrust.com/resources/repository/legal/

Thawte

http://www.thawte.com/repository/agreements/certificate-center/subscriberPrint.html

Symantec

http://www.verisign.com/repository/subscriber/SUBAGR.html

Language and spelling conventions.

U moet er rekening mee houden dat de Nederlandse spelling de leidraad is in dit document en op de Website in het algemeen.


Wetten die van toepassing zijn

SSL247 Ltd is geregistreerd in Engeland en Wales, en als gevolg daarvan vallen disputen onder het Engelse recht en rechtbanken.

Laatste herziening:

19 juli 2010