× SSL247 joins forces with Sectigo CA - Find Out More...
Onze accreditaties en prijzen:
Cookies
0 artikelen Total 0,00 €

Kennisdatabank

  

Convert my certificate file with OpenSSL

.PEM to .DER
openssl x509 -outform der -in certificate.pem -out certificate.der

.PEM to .P7B
openssl crl2pkcs7 -nocrl -certfile certificate.cer -out certificate.p7b -certfile CACert.cer

.PEM tp .PFX
openssl pkcs12 -export -out certificate.pfx -inkey privateKey.key -in certificate.crt -certfile CACert.crt

.DER to .PEM
openssl x509 -inform der -in certificate.cer -out certificate.pem

.PEM to .PFX
openssl pkcs12 -export -out certificate.pfx -inkey privateKey.key -in certificate.crt -certfile CACert.crt

.DER to .PEM
openssl x509 -inform der -in certificate.cer -out certificate.pem

.P7B to .PEM
openssl pkcs7 -print_certs -in certificate.p7b -out certificate.cer

.P7B to .PFX
openssl pkcs7 -print_certs -in certificat.p7b -out certificate.cer

openssl pkcs12 -export -in certificate.cer -inkey privateKey.key -out certificate.pfx -certfile CACert.cer

.PFX to .PEM
openssl pkcs12 -in certificate.pfx -out certificate.cer -nodes


Was deze informatie nuttig?
Comments

Privacybeleid